Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ny liturgifolder

Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent.

[ Les mer ]

DELK til besvær

Denne våren har den kristne dagspressa og også andre medier fokusert på langtids skadevirkninger på mennesker i kristen sammenheng, forårsaket av autoritære ledere og usunne åndelige miljøer.

[ Les mer ]

Pris hans navn

Med jubel, snorklipping og stor stas ble DELKs nye salmebok lansert på sommerens St. Hansstevne. Nykomlingen er hendig, vakker og full av flotte tekster og melodier.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

03 Okt Åpen fjellstue på Bondal i høstferien
i uka 3.-7.oktober er avlyst grunnet manglende påmelding.
14 Okt Høstdugnad på Bondal
Helgen 14.-16.oktober. Fjellstua gjøres klar for vintersesongen. I tillegg noe snekkerarbeid.
[ Les mer ]
21 Okt Rådsmøte, Strand - Sandefjord
Kl. 17:00
fredag 21. og lørdag 22. oktober
09 Nov Kirkeforum DELK - Granly kirke
Kl. 19:00
'Det få vil ha, men alle trenger. Hvordan formidle kristen tro til dagens mennesker?' Innledning ved Harald Kaasa Hammer.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Elever fra 3. og 4. Bjerkely skole, på besøk i Døvik kirke

- Nordre Vestfold menighet Søndag 25. sept. var det fullsatt Døvik kirke. Elever fra 3. og 4. klasse på Bjerkely skole var på besøk og deltok med lesing, rollespill og sang. [ Les mer ]

Trygg åpenhet, vennskap og omsorg i hverdagsnært kristent fellesskap

- Ryenberget menighet Intet mindre enn dette er målet for smågruppefellesskapene vi fokuserer på å starte i høst. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Vi trenger lærere

- Ryenberget skole Det er ledige vikariater for flere av våre dyktige lærere som går ut i permisjon like over nyttår. [ Les mer ]

1. klasse er godt i gang

- Moe skole Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt! [ Les mer ]

Stor aktivitet i skolegården

- Skauen kristelige skole Det varme septemberværet innbyr til stor aktivitet i skolegården om dagen, også utenom friminuttene. Tredje klasse hadde deler av matematikkundervisningen ute. De kastet på blink, adderte og summerte. Femteklassingene viste stor aktivitet i gymtimen ute på håndballbanen. Det var de svette luggene og de heite, røde kinna et synlig bevis på. "Vi må inn og ha vann", var tydelig tale fra guttene på vei inn skoledøra. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

[ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter.

[ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi takker for ditt bidrag!

[ Les mer ]