Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Gamle ord – ny tid?

Overskriften var tittelen på ett av seminarene under årets St Hans-stevne, et seminar Jan Bygstad hadde ansvaret for.

[ Les mer ]

Fikk grunnleggende kunnskaper om DELK

Hver høst arrangerer tilsynsmannen og skolekonsulenten et innføringskurs om DELK, for nyansatte ved skolene våre.

[ Les mer ]

Ny liturgifolder

Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Okt Rådsmøte, Strand - Sandefjord
Kl. 17:00
fredag 21. og lørdag 22. oktober
22 Okt Åpent foredrag på Rådsmøtet
Kl. 10:30
'Flyktninger i menigheten - bry eller bra?' Foredrag av Beint Saaghus, samtale.
Varer til ca 11.45. Åpent for interesserte. Sted Strand Leirsted.
09 Nov Kirkeforum DELK - Granly kirke
Kl. 19:00
'Det få vil ha, men alle trenger. Hvordan formidle kristen tro til dagens mennesker?' Innledning ved Harald Kaasa Hammer.

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Åtte nye medlemmer i DELK i nord

- Østfold menighet DELK har fått enda flere medlemmer, bosatt i Alta, Nordreisa og Kvænangen. Åtte nye ble ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK i Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke 8.-9. oktober. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

1. klasse er godt i gang

- Moe skole Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt! [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

[ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter.

[ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi takker for ditt bidrag!

[ Les mer ]